Bio potraviny

Čo sú biopotraviny?

Biopotraviny sú potraviny vyrobené len zo surovín pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby. Inými slovami, biopotraviny sú potraviny vyrábané bez použitia chemických prostriedkov.

Biopotraviny môžu byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Každá biopotravina je vyrobená minimálne z 95% z bioproduktov, ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva.

Produkcia biopotravín je prísne kontrolovaná na každom kroku jej výroby tak, aby jej pôvod bol čisto prírodný. Biopotraviny „žijú“ a preto majú priaznivý vplyv pre náš organizmus.

Biopotraviny v obchodoch spoznáte podľa zeleného loga (viď obrázky vpravo).

Hlavným princípom ekologického poľnohospodárstva je pestovať rastliny v súlade s prírodou. Tým zachováva naše životné prostredie čisté a nepoškodené.

V ekologickom poľnohospodárstve sa produkty pestujú výlučne bez použitia umelých hnojív, bez syntetických pesticídov a bez akýchkoľvek chemických látok v rastlinnej i živočíšnej výrobe.

Aké sú hlavné výhody biopotravín?

  1. Biopotraviny nie sú znečistené jedovatými chemikáliami.
  2. Biopotraviny obsahujú v priemere o 50% viac vitamínov a minerálov než „nebio“ potraviny.
  3. Biopotraviny nie sú geneticky upravené.
  4. Pri výrobe biopotravín sa zvieratám nepodávajú antibiotiká ani rastové hormóny.
  5. Chuť biopotravín je oveľa lepšia a rozmanitejšia než pri „nebio“ potravinách. Je to chuť čistej prírody.
  6. Produkciou biopotravín napomáhame k lepšiemu životnému prostrediu.
  7. Pri biopotravinách nedoplácame z daní na čistenie odpadu, narozdiel od „nebio“ potravín.
  8. Pracovníci vo výrobe bioproduktov nie sú ohrozovaní žiadnymi chemikáliami.
  9. Biopotraviny „žijú“ a tým napomáhajú nášmu tráveniu.
  10. Je preukázané, že konzumáciou biopotravinám prijímame omnoho viac živín v strave, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť výskytu rakoviny, artritídy, ochorenia srdca a cukrovky.