Pri nákupe nad 50 eur doručenie zdarma

11 dôvodov prečo kupovať biopotraviny

Či už ste sa pre biopotraviny rozhodli, alebo ešte váhate, potom vedzte, že:

1. Ekologickí poľnohospodári neznečisťujú vzduch, pôdu a vodu chemickými jedmi (pesticídy, herbicídy, insekticídy...) ani umelými hnojivami

Každoročne sú na celom svete odplavované obrovské plochy poľnohospodárskej pôdy v dôsledku erózie, ktorá je spôsobovaná intenzívnym spôsobom obhospodarovania. Sú to nenahraditeľné straty, pretože úrodná pôda vzniká mnoho rokov. Ekologickí poľnohospodári to dobre vedia a pôdu chránia a starostlivo obhospodarujú ako základ svojej farmy.

V konvenčnom poľnohospodárstve sa na veľkých plochách pestujú stále rovnaké plodiny, tzv. monokultúry, len s malými obmenami rok čo rok. Zatiaľ čo produkcia sa strojnásobila, nedostatočná druhová pestrosť pestovaných rastlín spôsobila vyčerpanie živín z pôdy. Na obnovenie pôdnej úrodnosti sa používajú umelé hnojivá v stále väčších dávkach. Monokultúre pestované plodiny sú náchylné na kalamitný výskyt chorôb a škodcov, čo núti poľnohospodárov aplikovať veľké množstvá pesticídov na ochranu svojej úrody. Napriek zvyšujúcej sa spotrebe chemických postrekov sú každý rok veľké straty na výnosoch,čiastočne aj vďaka tomu, že niektoré druhy chorôb a škodcov už sa stali rezistentnými voči používaným chemickým látkam. V ekologickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú umelé hnojivá ani jedovaté pesticídy.

2. So zvieratami v ekologickom poľnohospodárstve chovatelia zaobchádzajú dobre a nedávajú im, rastové hormóny, mäso kostnú múčku ani antibiotiká

Hospodárske zvieratá chované intenzívnym spôsobom môžu byť (krajiny mimo EÚ) kŕmené antibiotikami, hormónmi, liekmi proti parazitom a inými liekmi bez ohľadu na to, či sú choré alebo nie. Tieto látky potom prechádzajú do ich mäsa a mlieka a následne do organizmu tých, ktorí tieto potraviny konzumujú, a prispievajú k vzniku koronárnych chorôb a vysokého krvného tlaku a iných možných ochorení.

V ekologickom chove sa zvieratám podávajú syntetické lieky len v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch a také zviera následne nie je certifikované ako bio.

3. Biopotraviny sú zdravé

Niekoľko štúdií preukázalo, že biozelenina a bioovocie obsahujú v priemere o 50% viac vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a ďalších živín oproti konvenčnej produkcii.

Ekologicky pestované plodiny nie sú kontaminované jedovatými chemikáliami. Na povrchu priemerného jablká vypestovaného konvenčným spôsobom nájdeme 20-30 umelých jedov, a to aj po umytí. Veľa pesticídov bolo schválených dlho predtým,než sa začala skúmať spojitosť medzi týmito chemickými látkami a rakovinou či inými chorobami. V súčasnosti EPA predpokladá, že 60% herbicídov, 90% fungicídov a 30% insekticídov sú karcinogénne látky. Pesticídy sú jedy vyrábané na zničenie živých organizmov, a sú teda škodlivé aj pre človeka. Okrem rakoviny môžu spôsobovať aj poškodenia plodu, poškodenie nervovej sústavy a genetické mutácie.

U ekologicky pestovaných plodín sa znižuje riziko výskytu rezíduí pesticídov.Majú tiež nižší obsah dusičnanov oproti konvenčným plodinám.

4. Biopotraviny sú chutné

Bioovocie a biozelenina obsahujú menej vody a viac sušiny a prirodzených aromatických látok, takže majú mnohokrát lepší a výraznejšiu chuť. Zvieratá chované v podmienkach pre ne prirodzených, bez stresu a s kvalitným kŕmením, dávajú kvalitnejšie a chutnejšie mlieko a vajcia a ich mäso je hodnotnejšie oproti zvieratám z konvenčných veľkochovov.

5. Biopotraviny neobsahujú geneticky modifikované organizmy

Pri kúpe biopotraviny si môžete byť úplne istí, že bola vypestovaná bez použitia geneticky modifikovaného materiálu. Biopotravín sú jediný spôsob, ako sa vyhnúť napríklad aj nevedomému požívanie GMO, pretože v žiadnom stupni výroby a spracovania biopotravín nesmú byť podľa Zákona o EZ geneticky modifikované organizmy použité.

6. Šetríte energiu. Bioprodukcia znižuje našu závislosť na neobnoviteľných zdrojoch

Poľnohospodárstvo sa za posledné tri generácie radikálne zmenilo. Z malých rodinných hospodárstiev založených na ľudskej práci vznikli výrobné podniky úplne závislé na strojoch, ktoré spotrebúvajú veľké množstvá fosílnych palív.Ešte viac energie sa dnes spotrebuje na výrobu umelých hnojív. Ekologické poľnohospodárstvo používa tradičné metódy pestovania, ako je ručnú prácu,zelené hnojenie miesto umelých hnojív, prirodzenú obnovu pôdnej úrodnosti. A v neposlednom rade miestne výrobky prichádzajú na miestny trh, takže odpadajú tisíce zbytočne najazdených kilometrov.

7. Ekologické farmy chráni biodiverzitu (prírodné pestrosť druhov)

Intenzívne poľnohospodárstvo spôsobuje silnú eróziu pôdy. Rozorávaním odlesňovaním krajiny, vysúšaním bažín a reguláciou tokov stratili voľne žijúce druhy rastlín a živočíchov svoje prirodzená stanovište. V niektorých oblastiach zmizlo vyše 70% vtákov, mnohým druhom motýľov, obojživelníkov, plazov a malých cicavcov hrozí vyhubenie.

Ekologické poľnohospodárstvo je oveľa priateľskejšie k životnému prostrediu a prírode. Na miestach, kde sa hospodári týmto spôsobom, sa rozširuje druhová pestrosť vtákov, motýľov a rastlín. V ekologickom poľnohospodárstve je zakázané používať chemické látky, či už umelé hnojivá alebo jedovaté postreky, ktoré zabíjajú živé organizmy. Striedanie plodín a pestovanie starých zabudnutých odrôd, ktoré sú prispôsobené miestnym podmienkam, rovnako ako ochrana medzí a živé ploty napomáha vrátiť do krajiny takmer už vymiznuté druhy rastlín a živočíchov.

8. Podporujete "správnu" ekonomiku

Biopotraviny v skutočnosti nie sú drahšie ako konvenčné potraviny, pretože konvenčná produkcia je zaplatená ešte niekoľkokrát, skryto a nenápadne, z našich daní. Platíme škody na riekach znečistených hnojivami, platíme výskumy atesty na BSE, vyvíjanie nových typov pesticídov, likvidáciu nebezpečných odpadov a dôsledky znečistenia životného prostredia. Americký autor Gary Null hovorí: "Keď zhrnieme skutočné ekologické a sociálne výdavky na zavlaženie jednej hlávky šalátu, jej cena sa bude pohybovať medzi 2 - 3 doláre".

9. Biopotraviny sú nutrične bohatšie

Niekoľko štúdií dokázalo, že biopotraviny obsahujú viac vitamínov a živín než produkcie z konvenčného poľnohospodárstva. Bio plodiny mali podľa vedeckých štúdií vyšší priemerný obsah všetkých 21 analyzovaných živín. Výsledky boli štatisticky významné pre vitamín C (o 27% viac), horčík (29%), železo (21%) a fosfor (14%).

10. Chránite budúce generácie

"Nezdedili sme Zem od našich otcov, požičiavame si ju od našich detí" Lester Brown

Deti sú mnohonásobne viac vystavené nebezpečenstvu konzumácia zvyškov nebezpečných pesticídov v jedle. Váš výber potravín dnes, má veľký význam na zdravie vašich detí v budúcnosti. A ak chcete, aby vaše deti a vnúčatá mali možnosť navštevovať vidiek a hrať sa v lese a na poli, tak ako sme to robievali zamlada my, kupujte biopotraviny - chránite budúce generácie.

11. Ľudia pri práci na farme nie sú ohrození jedmi

Práca v konvenčnom poľnohospodárstve môže vážne poškodiť zdravie pracovníkov.Sú vystavení oveľa väčšiemu riziku ochorenia rakovinou, respiračnými chorobami a inými vážnymi chorobami. Vedecké štúdie dokazujú, že farmári vystavovaní pôsobeniu herbicídov sú šesťkrát viac ohrození rakovinou ako tí, čo v poľnohospodárstve nepracujú. Odhaduje sa, že sa ročne asi 1 milión ľudí otrávi pesticídmi.

Eko farmy poskytujú bezpečné miesto, kde sa nikto nevystavuje pôsobeniu toxických chemikálií.